Organizator:

Ekologia w rolnictwie podczas Polskiego Kongresu Rolniczego

Podziel się

Nowe rozwiązania cyfrowe, gospodarowanie wodą i sposoby radzenia sobie z jej niedoborami czy stosowanie środków ochrony roślin w kontekście Zielonego Ładu – to niektóre tematy pierwszej edycji Polskiego Kongresu Rolniczego, organizowanego przez Grupę MTP.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 stycznia w formule online, a dostęp do transmisji będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.

Polski Kongres Rolniczy, z uwagi na obostrzenia związane z organizacją wydarzeń biznesowych, przyjmie formę dwudniowej transmisji, podczas której w eksperckim gronie będzie można spojrzeć w przyszłość rolnictwa i poznać rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarstwem rolnym. Ponad 10 prelekcji zostanie wygłoszonych w 4 blokach tematycznych.

Pierwszego dnia będzie można między innymi poznać rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego, a także te, które sprzyjają sprawnemu wdrożeniu elementów cyfryzacji
w gospodarstwach rolnych. Przedstawią je prelegenci występujący w bloku „Rolnictwo 4.0”.
W sesji popołudniowej pt. „Gospodarowanie w warunkach niedoboru wody” będzie można natomiast wysłuchać wartościowych informacji na temat sposobów gospodarowania wodą zwiększających jej dostępność do celów rolniczych czy technik i technologii chroniących wodę w  glebie. Nie zabraknie też prezentacji nowatorskich rozwiązań z zakresu nawadniania.

Drugi dzień kongresu rozpocznie się debatą kluczowych polskich producentów sprzętu rolniczego. Zaproszeni do debaty goście opowiedzą m.in. o interakcjach rynkowych
z rolnikami, ośrodkami badawczymi, uczelniami technicznymi, które stanowią podstawę realizacji nowatorskich rozwiązań dedykowanych rolnictwu. Przedstawią także swoją wizję przyszłości polskiego rolnictwa.

Tego samego dnia uczestnicy kongresu będą mogli wziąć również udział w prelekcjach
nt. Zielonego Ładu i wynikających z niego zmian w stosowaniu środków chemicznych
w rolnictwie. Kongres zakończy się sesją popołudniową, w której podsumowane zostaną rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz możliwości sprzedażowe, jakie niosą za sobą social media wykorzystywane w rolnictwie.

Polski Kongres Rolniczy | 14-15 stycznia 2021 | udział bezpłatny

Więcej informacji o Kongresie na: www.polskikongresrolniczy.pl

Program: https://polskikongresrolniczy.pl/pl/program-wydarzen/

Rejestracja uczestników:
https://polskikongresrolniczy.pl/pl/dla-uczestnikow/wazne-informacje/dostep-do-transmisji/