Organizator:

Ecosorting wystawcą na targach POLECO

Podziel się

Ecosorting tworzy urządzenia techniczne przeznaczone są dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, Gmin, ROD-ów i Deweloperów. Kontrolują i wspierają segregację odpadów, chronią nieruchomości przed karami zbiorowymi oraz Gminy przed karami za nie uzyskanie wymaganych wskaźników recyklingu.

Dzięki Ecosorting:

  • Użytkownik lokalu odpowiada wyłącznie za własne odpady.
  • Znakowane kodem QR worki można nabyć w cenie rynkowej z dyspensera.
  • Worki wykonane są z folii premium z recykligu.
  • Gminy są ubezpieczone, a nawet zwalniane z nałożonej już kary za nie uzyskanie wskaźników recyklingu.

 

Dyspensery worków na odpady z kodem QR -  świadomy wybór dla wspólnot mieszkaniowych

Ecosorting jest pionierem w dziedzinie tworzenia systemów do wspierania i kontroli segregacji odpadów, łącząc nowoczesne technologie z ekologicznym podejściem.

Opracował unikatowe rozwiązanie – dyspensery worków na śmieci z kodami QR. Każdy worek jest indywidualnie przypisany do konkretnego lokalu, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie procesu segregacji odpadów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, odpowiedzialność za błędne segregowanie śmieci przeniesiona jest bezpośrednio na lokal, a nie jak do tej pory, na całą wspólnotę.

Z Ecosorting:

- Odpowiadasz i płacisz wyłącznie za swoje odpady,

- Nie ponowisz odpowiedzialności zbiorowej za niewłaściwą segregację innych lokali,

- Dbasz o dobrostan naszej planety.