Organizator:

Dziękujemy, że tworzyliście z nami POLECO 2021!

Podziel się

Było nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

To były emocjonujące trzy dni pełne spotkań, inspirujących rozmów i pozytywnej energii!

Do zobaczenia podczas kolejnej edycji, która odbędzie się w terminie 19-21.10.2022!

Zespół Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO

 

POLECO – trzy dni święta ekologii w Poznaniu

Adaptacja do zmian klimatu była motywem przewodnim Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. Tematyce tej poświęcone zostały liczne konferencje i spotkania, a wystawiające się na targach firmy zaprezentowały konkretne proekologiczne rozwiązania.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO były okazją do prezentacji ekologicznych rozwiązań, produktów, technologii i usług służących samorządom oraz przedsiębiorstwom z różnych gałęzi przemysłu.

Oprócz kompleksowej oferty z zakresu ochrony klimatu i środowiska, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej zaprezentowana została oferta urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich oraz  gminach.

Produkty wyznaczające trendy

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem targów POLECO, przyznane zostały Złote Medale MTP – wyróżnienie przyznawane produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnych rozwiązań czy też wytworzone w oparciu o najnowszej klasy technologie dostępne na rynku. Laureatami, jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w naszym kraju, zostały następujące produkty: Belownica pionowa HSM V-Press 860 TimeSave (HSM Polska) Mobilny przesiewacz gwiaździsty Terra Select S 60 (Eggersmann GmbH / AGREX – ECO), Mobilny Rozdrabniacz Wolnoobrotowy PRONAR MRW 2.75h (Pronar), Rozrywarka worka RW 13-30 (Protechnika), Śmieciarka MEDIUM X4 z wrzutnikiem 2301 na podwoziu elektrycznym (Ekocel), TEUTON Z50 - Mobilny jednowałowy rozdrabniacz wstępny (Eggersmann GmbH / AGREX – ECO), Zamiatarka VIAJET o napędzie wodorowym (FAUN Viatec / EKOCEL).

Czas spotkań

Wyjątkowy klimat targów POLECO tworzą liczne konferencje towarzyszące ofercie wystawienniczej. – Targi POLECO od lat są miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, których dotyczą kwestie klimatu i środowiska. A dzięki licznym konferencjom są też miejscem dyskusji o zmianach klimatycznych, zrównoważonej gospodarce, zielono-niebieskiej infrastrukturze w miastach czy odzyskiwaniu energii – zauważyła Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Polski Ład, transformacja energetyczna, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ekoprojektowanie, a także rola samorządów w kontekście zmian klimatu to tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas konferencji EkoSfera, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (13.10). Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” były natomiast tematami konferencji organizowanej w ramach „EkoSfery” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14. 10).

W ramach targów odbyło się Forum Rozwoju Miast (13-14.10), którego tematyka koncentrowała się wokół trendów miejskich, które odrodziły się i rozprzestrzeniły podczas pandemii. Mowa była również o rozwijających się obecnie z dużą intensywnością ruchach miejskich i oddolnych inicjatywach takich jak ekonomia obiegu zamkniętego czy "locavore" (lokalne wytwarzanie i spożywanie żywności).

Forum Energii i Recyklingu (13-14.10), organizowane przez redakcję czasopisma „Energia i Recykling”, poświęcone zostało w całości zagadnieniom związanym z odzyskiem energii. Rozmawiano m.in. o pozyskiwaniu energii i ciepła z odpadów, gospodarce odpadowej, sytuacji na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także nowym modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemie kaucyjno-depozytowym.

Konferencja CSR w praktyce (15.10) miała na celu popularyzację dobrych praktyk CSR w biznesie, a szczególnie rozwiązań skupiających się na adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwszą edycję tego wydarzenia poświęcono pięciu Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Na konferencji Energia i klimat w miastach XXI wieku zestawione zostały bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu, uznając ich wzajemne oddziaływanie. Organizatorem konferencji był  Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Rozwiązania zgodne z GOZ-em

Podczas targów POLECO zaprezentowane zostały produkty finalistów zakwalifikowanych do drugiego etapu piątej edycji konkursu „Produkt w obiegu”. Ten zorganizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konkurs powstał, aby nagradzać innowacyjne produkty zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Konkurs „Produkt w obiegu” cieszy się dużą popularnością. Do drugiego etapu piątej edycji zakwalifikowano aż 26 produktów o różnej specyfikacji. Świadczy to o możliwości szerokiego wdrażania idei obiegu zamkniętego w wielu gałęziach gospodarki. W konkursie „Produkt w obiegu” udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci, usługodawcy i start-upy.