Organizator:

Dr Maciej Gis z PSPA prelegentem konferencji "Zeroemisyjny transport" podczas POLECO

Podziel się

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

Organizatorzy wydarzenia chcą rozpocząć dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Dr inż. Maciej Gis, Kierownik Biura Komunikacji, Rzecznik prasowy PSPA

Urodzony 13 grudnia 1988 roku, tytuł magistra inżyniera uzyskał wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych obronił na wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej. Ścieżka zawodowa Macieja Gisa skupia się na kwestiach naukowych. W Instytucie Transportu Samochodowego zajmował się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska w sektorze transportu. Poza pracą naukową rozwijał swoje zainteresowania aktywnie działając jako dziennikarz w czasopismach i na portalach o tematyce motoryzacyjnej. Obecnie piastuje stanowisko kierownika biura komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych oraz jest Kierownikiem kampanii elektromobilni.pl.