Organizator:

Dominik Marczyk wśród prelegentów konferencji "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Podziel się

 

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

 

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie - w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Organizatorzy wydarzenia chcą rozpocząć dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Dominik Marczyk, Usługi Komunalne BŁYSK

Firma "BŁYSK" - jako firma rodzinna - działa na rynku od 30 lat. Od 2012 roku Dominik Marczyk pełni w niej stanowisko dyrektora zarządzającego. Od 2016 roku działa także aktywnie - jako członek zarządu - w byłym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, obecnie przekształconym w Izbę Branży Komunalnej, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego.