Organizator:

Dobry klimat dla biznesu na POLECO

Podziel się

Już jutro rozpoczynają się targi POLECO! Zapraszamy do Poznania na spotkanie branży ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju.

Adaptacja do zmian klimatu będzie motywem przewodnim rozpoczynających się w środę targów POLECO. Tematyce tej poświęcone będą liczne konferencje i spotkania, a wystawiające się na targach firmy zaprezentują konkretne proekologiczne rozwiązania.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to okazja do prezentacji ekologicznych rozwiązań służących samorządom oraz przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu.

– Oprócz kompleksowej oferty z zakresu ochrony klimatu i środowiska, zrównoważonego rozwoju, techniki komunalnej, gospodarki wodno-ściekowej prezentowane będą najnowsze rozwiązania dla smart city i energooszczędne technologie – przekonuje Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Odwiedzający targi mają również możliwość zapoznania się z ofertą urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich oraz  gminach.

Wyzwania dla branży

Targi POLECO są miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, których dotyczą kwestie klimatu i środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju.

– Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie noweli ustawy o odpadach.  Jak wpłyną one na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO – dodaje Paulina Pietrzak.

Rozmowy o przyszłości

Targi POLECO będą też miejscem dyskusji o zmianach klimatycznych, zrównoważonej gospodarce, zielono-niebieskiej infrastrukturze w miastach czy odzyskiwaniu energii.

Polski Ład, transformacja energetyczna, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ekoprojektowanie, a także rola samorządów w kontekście zmian klimatu to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji EkoSfera, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (13.10). Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14. 10).

W ramach targów odbędzie się Forum Rozwoju Miast (13-14.10), którego tematyka skoncentruje się wokół trendów miejskich, które odrodziły się i rozprzestrzeniły podczas pandemii. Mowa będzie również o rozwijających się obecnie z dużą intensywnością ruchach miejskich i oddolnych inicjatywach takich jak ekonomia obiegu zamkniętego czy "locavore" (lokalne wytwarzanie i spożywanie żywności).

Forum Energii i Recyklingu (13-14.10), organizowane przez redakcję czasopisma „Energia i Recykling”, poświęcone będzie w całości zagadnieniom związanym z odzyskiem energii. Mowa będzie m.in. o pozyskiwaniu energii i ciepła z odpadów, gospodarce odpadowej, sytuacji na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także nowym modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemie kaucyjno-depozytowym.

Konferencja CSR w praktyce (15.10) ma na celu popularyzację dobrych praktyk CSR w biznesie, a szczególnie rozwiązań skupiających się na adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwsza edycja tego wydarzenia poświęcona będzie pięciu Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Pogodzić wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko

Podczas targów POLECO zaprezentowane będą też prace finalistów zakwalifikowanych drugiego etapu piątej edycji konkursu „Produkt w obiegu”. Ten zorganizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konkurs powstał, aby nagradzać innowacyjne produkty zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Konkurs „Produkt w obiegu” cieszy się dużą popularnością. Do drugiego etapu piątej edycji zakwalifikowano aż 26 produktów o różnej specyfikacji. Świadczy to o możliwości szerokiego wdrażania idei obiegu zamkniętego w wielu gałęziach gospodarki. W konkursie „Produkt w obiegu” udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy.