Organizator:

Czas na prawdziwe spotkania!

Podziel się

Rozpoczynamy Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO!

 

Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji targowej, na której wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania, technologie i usługi z zakresu ochrony klimatu i środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju. 

Zapraszamy także na konferencje towarzyszące targom, a są to m. in:

♻ EkoSfera
♻ Forum Energii i Recyklingu
♻ Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami
♻ CSR w praktyce
♻ ESCO – pozabilansowe finansowanie ekoinwestycji
♻ Energia i klimat w miastach XXI w.
♻ Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

Program wydarzeń Laureaci Złotego Medalu MTP Aktualna lista wystawców Nowości targów