Organizator:

Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami

Podziel się

Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami - to temat konferencji, która odbędzie się 14 października podczas targów POLECO. To już czternasta edycja wydarzenia organizowanego przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu oraz Grupę MTP.

Konferencja techniczna „Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarce odpadami

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Grupa MTP

Termin:14 października 2021r. godz. 11.00.

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15, sala 1AB

 

 

Program konferencji:

 

godz. 11.00 - 11.15. Otwarcie konferencji.

godz. 11.15.-11.45. Wpływ działań kontrolno-rozpoznawczych na prowadzenie akcji gaśniczych w obiektach magazynowania i przetwarzania odpadów - studium przypadku - st. kpt. Damian Gorwa i mł. bryg. Piotr Hegyi - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

godz. 11.45.-12.15. Przyczyny pożarów i czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie się w miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów - wnioski z dochodzeń popożarowych - Tomasz Wiśniewski - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, członek Oddziału Wielkopolskiego SITP.

godz. 12.15.-12.45. Wnioski z kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w obiektach przetwarzania i magazynowania odpadów - mł. bryg. Marta Kacprzycka - Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

godz. 12.45.-13.15. Przerwa kawowa

godz. 13.15.-13.45. Elastyczne zbiorniki poduszkowe - nowe możliwości magazynowania wody do celów przeciwpożarowych" - Przemysław Domagalski - Prezes Exflo Sp. z o.o.

godz. 13.45.-14.15. Magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami nowych przepisów przeciwpożarowych - Jacek Podyma - rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SITP.

godz. 14.15.-14.45. Panel dyskusyjny - pytania do prelegentów.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie, a także funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z tej branży.

Patronat medialny – kwartalnik SITP „Ochrona przeciwpożarowa”

Zgłoszenia poprzez formularz na stronie: www.sitp.poznan.pl.

 Każda zgłoszona osoba pobiera bilet wstępu na targi POLECO ze strony: https://tobilet.pl/targi-poleco-2021.html

 

Organizatorzy

Patronat