Organizator:

Arkadiusz Fiuk z ATF wśród prelegentów konferencji "Zeroemisyjny transport"

Podziel się

 

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie -  w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

 

Arkadiusz Fiuk

Absolwent wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Ukończył także wydział zarządzania Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Od wielu lat członkiem Zarządu Izby Branży Komunalnej. Znawca i praktyk rynku odpadowego oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Ekspert w dziedzinie przetwarzania odpadów, wykorzystania nowych technologii oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań technicznych i logistycznych. Znakomicie zorientowany w branży i rynku odpadów w Polsce. Jego rola w firmie to przede wszystkim wizja spójności i przyszłości firmy, gdzie istotne jest wyznaczanie kierunków rozwoju, strategii, odważne podejmowanie wyzwań. Odpowiedzialny za inicjowanie współpracy z kluczowymi klientami, poszukiwanie nowych możliwości dla firmy.